Översiktsplan 2050 Oskarshamn

OBF har lämnat synpunkter på kommunens förslag till ny översiktsplan.
Läs synpunkter nedan.

Öp 50 för Oskarshamns kommun ver 2 4 OBF   
Bilaga Målsjön arbete som utförts under 27 år

Hela planen finns på kommunens hemsida.

Annonser

Vårens Program

Här hittar du vårens program. Program våren 18 . Boka in i kalendern redan nu!

SARA- en tranas livsöde

Sara- en tranas livsöde- en liten historia från 1985

Fladdermusexkursionen den 23 september bjöd på en ny sensation!

Våren program

Då är vårens program fastställt och på väg ut i brevlådan.
Glöm inte Årsmötet, medlemsavgiften och att vi har nytt Bankgiro

Programmet hittar du Här…

Mindre hackspett i OBF:s verksamhetsområde

Varför inte ge sig ut och lyssna efter mindre hackspett i slutet av mars – början av april i vårt område. Det är då de flesta rapporterna görs från östra Småland. Skulle säkert innebära att vi får reda på många fler lokaler för mindre hackspett, och om de rapporteras Artportalen, så kan de bli ett argument för att skydda lokalen. Läs mer…

Bankbyte

OBS!

Vi har bytt bank och därmed också kontonummer i klubben.

Vårt nya bankgiro är 5181-8615. Tänk på det när ni betalar medlemsavgiften 2017