Månadsarkiv: november 2014

Avverkningar planeras vid Idhultssjön

Miljön runt Idhultesjön – en av länets finaste fågellokaler i inlandet, hotas nu av en större slutavverkning på 40 ha som planeras i direkt anslutning till själva sjön. OBF har inventerat området och fört dialog med markägaren.
Se synpunkteroch vädjanden i bifogad skrivelse.

Skrivelse till Em om avverkning 1411

Annonser

Utökat strandskydd i Mönsterås

Vid Länsstyrelsens översyn av det utvidgade strandskyddet i Mönsterås kommun har ÖSOF och OBF beretts möjlighet attlämna synpunkter påremiss.Se bifogat svar.

Remiss strandskydd Mönsterås – OBF