Månadsarkiv: februari 2018

Översiktsplan 2050 Oskarshamn

OBF har lämnat synpunkter på kommunens förslag till ny översiktsplan.
Läs synpunkter nedan.

Öp 50 för Oskarshamns kommun ver 2 4 OBF   
Bilaga Målsjön arbete som utförts under 27 år

Hela planen finns på kommunens hemsida.

Annonser